Gå till innehåll

Flera typer av redaktionell kommunikation

Det finns ett flertal tjänster som en contentbyrå kan hjälpa ditt företag med inom reklam och marknadsföring. En sådan tjänst är redaktionell kommunikation.

Läs mer också här om tjänsten redaktionell kommunikation

Redaktionell kommunikation kan exempelvis vara en kundtidning.


Redaktionellt innehåll och kommunikation

Ett sätt att nå ut till sina kunder är att arbeta med redaktionell kommunikation och redaktionellt innehåll. Redaktionellt innehåll kan vara allt från en kundtidning eller en personaltidning till broschyrer och andra typer av innehåll både i tryck och digitalt på webben.

Att arbeta med redaktionell kommunikation som företag har ett flertal fördelar. Med redaktionell kommunikation och redaktionellt innehåll kan man nå fram till sina kunder med ett material som både kan göra att man skapar en relation med kunderna, informerar dem om sitt företag och de tjänster som erbjuds och sprider företagets varumärke.

Fördelen med redaktionell kommunikation är också att man kan nå sina kunder med texter som har ett format som vi vanligen läser till vardags, nämligen nyhetsformatet. Det redaktionella innehållet kan också läsas när det passar mottagaren till skillnad från annan typ av marknadsföring, som exempelvis en reklam på tv.

Redaktionell kommunikation internt och externt

Redaktionell kommunikation har också fördelen att det kan användas både inom det egna företaget och ut mot olika målgrupper. Om man har en stor verksamhet kanske man vill sprida information både inom företaget och ut till kunderna.

När ni vänder er till en contentbyrå för att få hjälp med redaktionell kommunikation finns hos vissa byråer även möjligheten att få hjälp med att se över hela sitt strategiarbete för kommunikationen. En genomgång görs då av hur kommunikationen ser ut och man får råd kring vilka kanaler som bör användas och hur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.